راههای گسترش همکاریهای ایران و نروژ در نشست مشترک کارشناسان فنی شرکت نفت خزر با حضور سفیر نروژ و هیئت تجاری و اقتصادی این کشور بررسی شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اودیسه نورهیم، سفیر نروژ در این دیدار با اشاره به این که بسیاری از شرکتهای نروژی، علاقمند به انجام فعالیتهای تجاری در ایران هستند، گفت: فرصت مناسبی برای همکاری مجدد بین دو کشور در بخش انرژی به وجود آمده است.

وی تصریح کرد: بعد از رفع تحریمها فعالیتهای تجاری میان ایران و کشورهای دیگر گسترش خواهد یافت و از این حیث سالهای آینده به لحاظ توسعه فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم خواهد بود.

فرهنگ خطیبی سرپرست شرکت نفت خزر نیز در این نشست عنوان کرد: ظرفیتهای زیادی برای گسترش همکاری میان نروژ و ایران در بخش انرژی وجود دارد که می تواند به توسعه اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی با اشاره به فعالیت شرکتهای نفتی نروژی در سالهای نه چندان دور در ایران، چشم انداز همکاریهای نفتی بین ایران و نروژ و آغاز مجدد فعالیتها را با توجه به حضور فعال هر دو کشور در آبهای عمیق در آینده ای نزدیک، مطلوب ارزیابی کرد.

خطیبی با اشاره به این که ایران و نروژ در انجام فعالیتهای مشترک نفتی در دریای خزر می توانند همکاریهای فراوانی داشته باشند، بر ضرورت و اهمیت تداوم مذاکرات میان شرکتهای نفتی دو کشور تاکید کرد.

در ادامه این نشست تخصصی، هیئت تجاری نروژ با توانمندیها و دستاوردهای شرکت نفت خزر در آبهای عمیق خزر آشنا شد و راههای گسترش همکاریهای نفتی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin