سفیر انگلیس در ایران همزمان با نشست سازمان منع تسلیحات شیمیایی اذعان کرد: ایران از سلاح‌های شیمیائی خسارت‌های زیادی دیده است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر انگلیس در ایران در پیامی توئیتری اذعان کرد: ایران کشوری است که از سلاح های شیمیایی خسارت های زیادی دیده است و من مطمئن هستم که ایرانی ها می خواهند که این کنفرانس مثمرثمر باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin