سفیر جدید لبنان در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت خود در ایران رونوشت استوار نامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کرد.

به آوا دیپلماتیک، حسن عباس سفیر جدید لبنان در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت خود رونوشت استوار نامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin