سفیر جمهوری قزاقستان در ایران گفت: اجرای کنوانسیون‌های محیط زیستی، حقوقی و سیاسی بین کشورهای حوزه خزر ضروری است و این کنوانسیون‌ها باید به مثابه قانون اساسی بین این کشورها دیده شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اسخت اورزبای در همایش بزرگداشت دریای خزر در بابلسر افزود: کشورهای حاشیه خزر باید خود را در محیط زیست، مواد معدنی، اهمیت سیاسی و جغرافیایی منطقه مسوول بدانند و در این زمینه قزاقستان همه تلاش خود را خواهد کرد که همراه همسایگان خود را مسوول بداند.

وی افزود: برای کشور قزاقستان بیش از هر چیز رسیدن به محیط زیستی امن، روابط تجاری و تداوم همکاری دوستانه اهمیت داشته و هیچ خدشه‌ای در این زمینه وارد نیست.

به گفته اورزبای کنوانسیون‌های حوزه خزر از نگاه قزاقستان یک قانون اساسی است که باید برای همه کشورهای حاشیه خزر لازم الاجرا و به رسمیت شناخته شود و در عمل نیز به آن متعهد و اجرا کنند.

سفیر جمهوری قزاقستان در ایران گفت: کشورهای حاشیه خزر از تاریخی غنی برخوردار هستند که تعاملات تجاری میان این کشورها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

مراسم بزرگداشت روز دریای خزر با محوریت کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر با حضور سفرای کشورهای حاشیه خزر و نمایندگان کشورهای آلمان و ایتالیا در بابلسر برگزار شد.

نخستین کنوانسیون زیست محیطی خزر در ۱۶سال قبل در آبان ماه ۱۳۸۲ با شرکت کشورهای حاشیه این دریا به امضای رسید.

در سال ۲۰۰۶ کشورهای حاشیه دریای خزر ۲۱مردادماه را به عنوان روز گرامیداشت خزر مصوب کردند.

از حدود یک هزار کیلومتر از نوار ساحلی خزر در ایران ۳۸۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی مازندران قرار دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin