سفیر جمهوری قزاقستان با حجت اسلام  محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار، آقای ابوترابی فرد با اشاره به روابط کشورمان با قزاقستان، دیدگاه مسئولان امر را نسبت به گسترش و تحکیم روابط با قزاقستان در زمینه‌های مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی مثبت ارزیابی کرد و بر افزایش تلاش‌ها در جهت تحقق این امر تاکید کرد.

وی در ادامه از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای توسعه مناسبات پارلمانی و تسهیل روابط بین دولت‌های دو کشور خبر داد.

در ادامه این دیدار همچنین “يريك اوتم‌بايف” سفیر جمهوری قزاقستان در تهران روابط کشور متبوعش با جمهوری اسلامی ایران را رو به رشد و برخودار از دیرینه مناسب تاریخی خواند و گفت: زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها و مناسبات دو جانبه وجود دارد که باید از آنها بطور کامل استفاده کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جزو نخستین کشورهایی بود که استقلال قزاقستان را به رسمیت شناخت، بر آمادگی مجلس و دولت قزاقستان جهت فراهم کردن بستر لازم برای گسترش روابط فیمابین تاکید کرد.

سفیر قزاقستان با اشاره به آمادگی سرمایه‌گذاران قزاقستان در ایران خواستار مساعدت هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی در روان سازی این روند در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin