سفیر قبرس در تهران با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و اروپا تاثیری نمی گذارد، گفت: این توافق برای جامعه جهانی سودمند است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر قبرس در حاشیه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برجام برای ایران نیز سودمند است و به توافق های بزرگ منجر می شود. از این رو، اعضای اتحادیه اروپا حامی توافق هسته ای اند و مواضع مشترکی در این باره دارند.

وی تصریح کرد: علاقه مندی طرف های اروپایی به ماندن ایران در این توافق است.

سفیر قبرس در تهران خاطرنشان کرد: اروپا موضعی مشترک درباره این توافق دارد و اعتبار برجام را به باقی ماندن ایران می داند؛ زیرا با خروج آن، توافق هسته ای اعتبار خود را از دست می دهد.

کوزوپیس افزود: وجود برجام، اطمینان بخشی به توافق های دیگر بین ایران و اروپاست و باید به این توافق مهم احترام گذاشت.

این مقام قبرسی تصمیم «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا، درباره برجام را غیرقابل پیش بینی دانست و افزود: ترامپ نباید از این توافق خارج شود.

وی تصمیم ترامپ درباره برجام را نه تصمیم دولت و ملت آمریکا بلکه یک اقدام فردی دانست و گفت: زمینه های همکاری بسیاری در چارچوب برجام وجود دارد و حتی اگر ترامپ از آن خارج شود دیگر کشورهای طرف توافق در برجام باقی می مانند.

سفیر قبرس در تهران درباره روابط دوجانبه نیکوزیا- تهران گفت: ایران و قبرس با داشتن پیشینه تاریخی کهن در قرون متمادی و اشتراکات بسیار از جمله در زمینه فرهنگی، روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند.

کوزوپیس روابط ایران و قبرس در زمینه های مختلف را در سطح بسیار عالی خواند که پس از توافق هسته ای نیز روند رو رشدی به خود گرفته است.

این مقام قبرسی همچنین درباره تفاهمنامه های اقتصادی ایران و قبرس از تشکیل کارگروه مشترکی در این ارتباط خبر داد و گفت: یکی از تفاهم های به عمل آمده در زمینه برقراری خطوط هوایی مستقیم بین تهرا – نیکوزیاست.

وی مهمترین مساله درباره تبادلات تجاری 2 کشور را مسائل بانکی عنوان کرد که در گروه حل مسائل مربوط به اف.ای.تی.اف (سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن) قرار دارد.

سفیر قبرس در تهران تاکید کرد برخی مسائل بانکی وجود دارد که مانع از برقراری مطلوب تبادلات تجاری ایران و قبرس می شود که امید است در آینده شاهد نتایج مثبت در این زمینه باشیم و روابط بانکی 2 کشور تثبیت شود.

سفیر قبرس در تهران گفت: جامعه جهانی به سمت گشایش راه ها و رفع مسائل موجود در مسائل بانکی با ایران می رود و رفع این مسائل به گسترش تبادلات تجاری بین ایران با قبرس و دیگر کشورها منجر می شود.

کوزوپیس از برنامه ریزی برای اعزام متقابل هیات هایی از اتاق های بازرگانی ایران و قبرس خبر داد و گفت: کمیته اقتصادی مشترک ایران و قبرس امکان همکاری های آتی را فراهم می کند تا روابط اقتصادی 2کشور آینده روشنی داشته باشد.

وی افزود: مردم 2 کشور در سایه صنعت گردشگری به شناخت خوبی از یکدیگر دست پیدا کرده اند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin