سفیر فرانسه از آغاز دور جدید روابط همه‌جانبه با ایران خبر داد و گفت: برای تامین سرمایه و انتقال دانش حمل‌ونقل ترکیبی اماده هستیم.

به گزارش آوا دیپلماتیک؛ فرانسوآ سنمو، سفیر فرانسه در ایران طی گردهمایی مشترک ایران و فرانسه در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی گفت: فرانسه برای تبادل اطلاعات و آموزش موضوع های تخصصی در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی به ایران اراده‌ای قوی دارد و می خواهد با از سرگیری روابط بین دو کشور، دوره جدید را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کند.

سمینار مشترک ایران و فرانسه در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی به ریاست شکرچی‌زاده رئیس این مرکز برگزار شد.

فرانسوآ سنمو، سفیر فرانسه در ایران با خوش‌آمد گویی به مهندسانی که از فرانسه برای حضور در این سمینار به ایران آمده‌اند گفت: فرانسه برای اجرایی کردن توافق دو کشور تلاش می کند و این سمینار در پی توافق سال گذشته وزیر و حمل‌ونقل فرانسه و ایران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه موضوع های مورد بحث حمل‌ونقلی برای هر دو کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: مدرن سازی زیرساخت‌ها برای توسعه در ایران و فرانسه بسیار مهم است و یکی از اولویت‌های دولت آقای روحانی که برای کادر کاریش مشخص کرده همین است.

وی ادامه داد: نوسازی و مدرن سازی زیرساخت‌ها تأمین سرمایه و بودجه جدیدی را از راه‌های مختلف می‌طلبد و ما باید به دنباله راهکارهای مبتکرانه باشیم.

سفیر فرانسه در ایران گفت: این سمینار در چارچوب همکاری‌های مشترک بین دو کشور است که روابط آن‌ها در حال شکوفایی است.

سنمو، ادامه داد: این همکاری‌ها علاوه بر اینکه در زمینه سیاست توسعه پیدا می‌کند درزمینه‌های دانشگاهی، تجاری، آموزشی و فنی نیز ادامه می‌یابد. فرانسه اراده‌ای قوی برای پیگیری تمام این مسائل را دارد تا شروع و ازسرگیری روابط را تبدیل به یک موفقیت بزرگ کند.

سفیر فرانسه در ایران به همکاری‌های مشترک تهران و پاریس در زمینه پزشکی، ژنتیک در پزشکی و ستاره‌شناسی اشاره کرد و گفت: آن چیزی که مهم است اعتمادسازی در این تبادلات و ایجاد روابط جدید بر پایه اعتمادسازی متقابل است.

وی تأکید کرد که همکاری‌های ایران و فرانسه در زمینه آموزش و انتقال تکنولوژی ی‌تواند گسترش پیدا کند.

این نشست به ابتکار آقای شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات برپا شد و توافقنامه‌ای بین آقای ویدالیس وزیر حمل‌ونقل فرانسه و آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به امضا رسید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin