سفیر صربستان با اشاره به لغو روادید میان دو کشور گفت: توافقاتی درخصوص برقراری پرواز مستقیم بلگراد- تهران شده است که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر گردشگری دو کشور کمک کند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دراگان تئودورویچ در دیدار پروانه سلحشوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان با بیان این مطلب افزود: لغو روادید به توسعه گردشگری میان ایران و صربستان کمک می کند.

تئودورویچ در ادامه با اشاره به سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان در آبان ماه گذشته به بلگراد، بیان کرد: سفر گروه دوستی پارلمانی ایران به بلگراد، کمک شایان توجهی به تسهیل روابط بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور کرد.

سفیر صربستان بیان داشت: در همین راستا توافقاتی درخصوص برقراری پرواز مستقیم بلگراد- تهران شده است که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر گردشگری دو کشور کمک کند.

پروانه سلحشوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان نیز در این دیدار با مثبت ارزیابی کردن سفرش در راس گروه دوستی پارلمانی کشورمان به بلگراد، گفت: گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان در این سفر گفت وگوهای خوبی با مقامات صربستانی داشت و توافقات خوبی میان گروه‌های دوستی دو کشور برای توسعه روابط پارلمانی فیمابین صورت گرفت.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان افزود: اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان پیگیر اجرایی شدن توافقات فیمابین هستند.

وی در ادامه این دیدار با اشاره به اهمیت همکاری‌های فرهنگی دو کشور ادامه داد: تقویت همکاری‌های فرهنگی منجر به تقویت روابط دوستانه فیمابین در جنبه‌های دیگر نیز می‌شود، لذا تحکیم این جنبه از روابط ایران و صربستان، باید از اولویت‌های سفارت‌های دو کشور باشد.

سلحشوری افزود: برای توسعه گردشگری باید شناخت مردم دو کشور از یکدیگر افزایش یابد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و صربستان با دعوت از گروه دوستی پارلمانی صربستان و ایران برای سفر به تهران، گفت: آمادگی داریم که میزبان گروه دوستی پارلمانی صربستان و ایران در تهران باشیم و گفت وگوهای پارلمانی را با مجلس صربستان با هدف تسهیل و تسریع روابط دوستانه فیمابین ادامه دهیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin