سفیر سوئیس در تهران خروج آمریکا از برجام را موجب تنش در روابط ایران و آمریکا دانست و گفت: تداوم توافق برجام می تواند به برقراری صلح و ثبات در منطقه منجر شود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مارکوس لاینتر در دیدار «علی مطهری» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به روابط عمیق و سازنده برن و تهران در طول سالیان گذشته اشاره کرد.

سفیر سوئیس در تهران افزود: اعتماد و احترام متقابل میان سوئیس و ایران به تحکیم و تقویت مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین کمک فراوانی کرده است.

لاینتر خروج آمریکا از برجام را موجب تنش در روابط ایران و آمریکا دانست و اضافه کرد: تداوم توافق برجام می تواند به برقراری صلح و ثبات در منطقه منجر شود.

سفیر سوئیس در تهران بر ضرورت تداوم همکاری میان شرکت های غذایی و دارویی دو کشور و افزایش سطح همکاری های مشترک فیمابین تاکید کرد.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دیرینه دو ملت ایران و سوئیس گفت: همواره ذهنیت مثبتی از سوئیس در افکار عمومی ایران وجود دارد که پشتوانه مناسبی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی بویژه روابط پارلمانی فیمابین می باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بسترهای مناسبی در بخش های مختلف اقتصادی، علمی و بانکی در دو کشور وجود دارد که با بهره گیری از آن می توان شاهد ارتقا مناسبات فیمابین باشیم.

مطهری با ابراز انتقاد از سیاست های دولت آمریکا بویژه در موضوع خروج این کشور از برجام تصریح کرد: توافق برجام یک توافق بین المللی است و کشورهای اروپایی باید در برابر تک روی آمریکا و حفظ برجام ایستادگی نمایند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود سوئیس به عنوان یک کشور مهم اروپایی سیاستی مستقل و به دور از فشار آمریکا اتخاذ نماید.

نماینده مردم تهران در این دیدار بر حل موانع بانکی و فعال تر شدن بخش های خصوصی و دولتی دو کشور در عرصه های اقتصادی تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin