سفیر سابق سوریه در تهران  با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روند دموکراسی در ایران را به مثابه چراغی روشنگر دانسته است.“ترکی صقر” سفیر سابق سوریه در تهران در دمشق اظهار داشت: انتخابات ایران حماسه ای سیاسی بود که جهان را شگفت زده کرد و برای کشورهای منطقه به ویژه آن دسته از کشورهای حوزه خلیج فارس که حکومتی استبدادی دارند، درس بزرگی بود.

وی تاکید کرد: انتخابات ایران در واقع حماسه ای سیاسی و دموکراسی بود که بیشتر کشورهای جهان فاقد آن هستند.

صقر تصریح کرد: رقابت انتخاباتی در ایران به خوبی بیانگر حمایت مردم این کشور از رهبری خود است و اگر غیر از این بود استقبال گسترده ای از انتخابات رقم نمی خورد.

وی در توضیح این مطلب افزود: مردم ایران با مشارکت گسترده در انتخابات نشان دادند که می توانند افراد و رهبرانی متشخص و مبتکر را انتخاب کنند. بنابراین پیروزی آنان پیروزی تدبیر سیاسی و میانه روی ایرانی است.

سفیر سابق سوریه در تهران اظهار داشت: می توان گفت که ایران در آینده با حضور رئیس جمهور جدید، قوی تر از پیش بوده و با ویژگی های سیاسی و مهارت گسترده در زمینه های مختلف رو به جلو گام خواهد گذاشت.

وی در خصوص تعمیم دموکراسی موجود در ایران به سایر کشورها گفت: این دموکراسی برای همه کسانی که به دنبال تحقق دموکراسی هستند به مثابه چراغی روشنگر خواهد بود و نشان می دهد که بر خلاف شایعه پراکنی های غربی و سیاه نمایی از کشورهای مسلمان، اسلام می تواند دموکراسی واقعی را به صحنه بیاورد همانطور که در ایران شاهد آن بودیم به ویژه اینکه دموکراسی در ایران تلفیقی از آزادی وایمان است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin