ریچارد دالتون توافق هسته ای ایران موسوم به برجام را عاملی مهم برای حفظ منافع امنیتی انگلیس در منطقه برشمرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر سابق انگلیس در تهران طی سخنانی گفت که لندن باید برای حفظ توافق هسته ای ایران موسوم به برجام با شرکای اروپایی خود همکاری کند.

ریچارد دالتون در گفتگو با نشنال با بیان اینکه برجام بخشی از منافع امنیتی انگلیس است، افزود: این توافق در حال اجرا بود و همچنان عاملی مهم برای حفظ منافع ما در خاورمیانه است.

دالتون همچنین همراهی لندن با سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران را اشتباهی فاحش برشمرد و گفت که انگلیس باید به دنبال تقویت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران باشد،

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin