سفیر رومانی با حضور در محل تمرینات تیم فوتبال سایپا البرز از تمرینات مهاجم رومانیایی این تیم بازدید کرد.بعد از نارنجی پوش شدن “کاسمین ونسا” بازیکن رومانیایی، “کریستین تئودورسکو ” سفیر کشور رومانی از تمرینات تیم فوتبال سایپا البرز در محل زمین شماره یک مجموعه فرهنگی ورزشی سایپا بازید کرد.

“کریستین تئودورسکو” كه كاملا به زبان فارسی مسلط است در پایان تمرینات نارنجی‌پوشان درباره روابط عمیق و با سابقه دو ملت ایران و رومانی صحبت كرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin