سفیر جدید دانمارک در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، یسپر وار سفیر جدید دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، در آغاز ماموریت خود روز یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩ با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin