رییس‌جمهور با تأکید بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط تهران – هاوانا، گفت: کشورهای مستقل با ارتقای سطح روابط و تامین نیازمندی‌های یکدیگر می‌توانند تهدید و تحریم‌های سلطه‌گران جهانی را خنثی و بی اثر کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پس از دریافت استوارنامه آلبرتو گونزالس کاساس سفیر جدید جمهوری کوبا با اشاره به اینکه ضد امپریالیستی و ضد ظلم دو ملت ایران و کوبا را به هم نزدیک کرده است، گفت: باید روابط نزدیک دو کشور در همه حوزه‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی در راستای منافع دو ملت ارتقاء یابد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه تحریم و تهدید به ابزار جدید سلطه‌گران علیه ملت‌های مستقل تبدیل شده است، ‌خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است کشورهای مستقل با استفاده از ظرفیت‌ها و تأمین نیازمندی‌های یکدیگر در مسیر بی اثر کردن تحریم‌ها گام‌هایی بردارند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اصول انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادیبخش در مناطق مختلف جهان گفت: از امام خمینی (ره) آموخته‌ایم که از مقاومت ملت‌ها در مقابل بی عدالتی و ظلم حمایت کنیم و بر این اساس ارتقای روابط با ملت‌هایی که در مسیر مبارزه با سلطه‌گران هستند، از سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با راهبردی خواندن روابط ایران و کوبا ادامه داد: ایران با همه کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با سلطه‌گران هستند ارتباط راهبردی دارد.

آلبرتو گونزالس کاساس سفیر جدید جمهوری کوبا نیز در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود با بیان اینکه تهران و هاوانا از نظر سیاسی از رابطه برادرانه و مستحکمی برخوردار هستند، گفت: کوبا تمایل دارد سطح روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران متناسب با مناسبات سیاسی افزایش دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin