سفیر جدید کرواسی در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه ایران کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دراگا اشتانبوک، سفیر جدید کرواسی در ایران با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin