سفیر جدید ژاپن در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه ایران کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «میتسوگو سایتو» سفیر جدید ژاپن در جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل وزارت امور خارجه کشورمان با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin