“راجا نوشیروان زین العابدین” سفیر جدید مالزی در ایران پیش از عزیمت به تهران با نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور دیدار کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “راجا نوشیروان زین العابدین” سفیر جدید مالزی در ایران به همراه سفیران جدید مالزی در کشورهای ترکمنستان، اردن، الجزایر و مجارستان با نجیب تون رزاق در کاخ نخست وزیری مالزی دیدار کرد.
راجا نوشیروان زین العابدین سفیر جدید مالزی در ایران شب گذشته نیز با “ˈتان سری محی الدین” معاون نخست وزیر مالزی دیدار کرد و حکم انتصاب خود به عنوان سفیر مالزی در تهران را دریافت کرد.
سفیر جدید مالزی در ایران پیش از این به عنوان معاون مدیرکل در دبیرخانه ملی همکاری های مالزی آ.سه.آن در وزارت امور خارجه این کشور مشغول به فعالیت بوده است.
محمد صدیق کنرگانی از سال 2009 سفیر مالزی در ایران بود و قرار است “راجا نوشیروان زین العابدین” جایگزین وی شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin