عوض بیک عبدالرزاق اف، سفیر جدید جمهوری قرقیزستان در تهران در دیدار با ظریف، رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دکتر ظریف طی دیدار با سفیر جدید جمهوری قرقیزستان در ایران بر گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin