سفیر جدید عراق در ایران رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سعد عبدالوهاب جواد قندیل سفیر جدید عراق در ایران با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin