سفیر جدید سنگال در تهران امروز رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد.

به گزارش گروه آوا دیپلماتیک، سفیر جدید سنگال در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت خود در ایران با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin