سفیر جدید رومانی در تهران با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آدریان کوزیاسکی، سفیر جدید رومانی در تهران با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

گفتنی است، در این دیدار بر تعمیق و گسترش روابط دو کشور تاکید شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin