سفیر جدید جمهوری چک در تهران استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر جدید جمهوری چک در تهران در آغاز ماموریت خود با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin