وزارت امور خارجه ترکیه، “رضا هاکان تکین” را به عنوان سفیر جدید ترکیه به جای “امید یاردیم” در ایران منصوب کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای از انتخاب و جابجایی سفرای آنکارا در 30 کشور جهان خبر داد.

در این بیانیه “رضا هاکان تکین” به عنوان سفیر جدید ترکیه در تهران معرفی شده است.

وی قبل از انتصاب به عنوان سفیر ترکیه در تهران به عنوان معاون مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در امور عراق انجام وظیفه می کرد.

“امید یاردیم” سفیر کنونی ترکیه در ایران نیز به عنوان سفیر جدید آنکارا در مسکو انتخاب شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin