سفیر تایلند در تهران در پایان ماموریت خود از وزیر امور خارجه خداحافظی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «کالایانا ویپاتی پومی پراتس» سفیر پادشاهی تایلند در جمهوری اسلامی ایران با «محمدجواد ظریف» دیدار کرد.

سفیر تایلند در این دیدار که در پایان ماموریتش در تهران انجام شد، از وزیر امور خارجه خداحافظی کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin