“دولت علی حاتم‌اف” سفیر تاجیکستان در حاشیه نشست بین‌المللی سوریه به وجود عوامل بسیاری درباره پایان مناقشه نظامی در سوریه اشاره کرد.دولت علی حاتم‌اف” گفت: این نشست بین‌المللی بسیار خوب و نتیجه‌بخش بوده که سیاستمداران کشورهای مختلف در این جلسه دور هم جمع شدند تا در این باره بحث و گفت‌وگو کنند که چگونه می‌توان بحران سوریه را به پایان رساند و این نتیجه گرفته شد که عوامل بسیاری در این راه‌حل دخیل هستند.

سفیر تاجیکستان در تهران با بیان این که نشست بین‌المللی سوریه سرآغازی برای حل بحران سوریه است، تاکید کرد: گفت‌وگو تنها راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه است.

او در ادامه افزود: آن چه که اکنون مهم است، این که رنج و درگیری‌هایی که مردم سوریه اکنون متحمل هستند، باید برداشته شود و تنها راه‌حل گفت‌وگو و استفاده از عوامل انسان‌دوستانه است و این نشست سرآغاز خوبی برای آغاز گفت‌وگوهای سیاسی برای حل بحران سوریه است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin