به دستور امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، سفیر دوشنبه در جمهور اسلامی ایران بازنشسته شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نعمت الله امام زاده که از یازدهم آگوست 2014 سفیر تاجیکستان در ایران بوده است به زودی تهران را به مقصد دوشنبه ترک می کند.

حکومت دوشنبه هنوز هیچ جایگزینی برای سفیر تاجیکستان در تهران معرفی نکرده است.

حضور پررنگ ایران در بازسازی تاجیکستان از جمله در صحنه های اقتصادی این کشور بر روابط تنگاتنگ دو کشور افزوده و نیز احداث ساختمان نیروگاه سنگ‌توده و تونل استقلال از جمله سرمایه گذاری های ایران در این کشور هم فرهنگ و هم زبان محسوب می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin