سفیر کشور بولیوی در ایران گفت: در سال ۱۹۷۹ همزمان با انقلاب اسلامی ایران در کشور بولیوی در خیابان های منتهی به ساختمان آن دولت شعار داده و انقلاب کردند و این اشتغال سفارت به ما انرژی داد که به ادامه مبارزه بپردازیم.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رومینا پرز راموس در پنجمین همایش زنده باد مرگ بر آمریکا در دانشگاه تهران عنوان کرد: اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۸۰ کاری شایسته بود که هیبت آمریکا را توسط ایران در هم شکست.

وی ادامه داد: در طول تاریخ آمریکا دسیسه‌های بسیاری انجام داده است‌. به عنوان مثال یک جاسوس در ساختمان نخست وزیری بولیوی روی کار بود. تا جایی که سازمان سیا در دفتر ریاست جمهوری دفتر مرکزی داشت و در ستاد مشترک ارتش بولیوی و فرمانده کل ارتش بولیوی جاسوس حضور داشت و تمام منافع کشور ما را غارت کردند و ارزش پول ملی را به صفر رساندند.

سفیر کشور بولیوی با اشاره به تظاهرات روبه روی سفارت آمریکا در سال ۲۰۰۸ گفت: سفیر آمریکا در سال ۲۰۰۸ فردی بود که جنایت هایی را در کشور بوسنی انجام داده بود و شورش و تظاهرات مردم بولیوی نیز به همین دلیل بود و این سفیر در کِزوو نیز حضور داشت و قرار بر این بوده که کشور ما را نیز به شرقی و غربی تقسیم کند و به همین دلیل او را اخراج کردیم.

راموس تصریح کرد: تعدادی از گروه ها از ارتش بولیوی به خیانت و همکاری با ایالت متحده آمریکا ادامه می‌دهند به همین خاطر کشور بولیوی اولین مدرسه ضد امپریالیسم نظامی را در کشور تاسیس کرد. ۲۰ اکتبر انتخاباتی در بولیوی پیش رو است که در آن خیانت هایی وجود دارد که احزاب اپوزیسیون در این انتخابات با تزریق آمریکا شارژ می‌شده اند. این روشی است که در ونزوئلا استفاده می کنند که پول به امنیتی ها و ارتش تزریق می‌کنند.

سفیر بولیوی در ادامه گفت: یکی از ابزار های آمریکا با اینکه سفارتی در کشور ایران و بولیوی ندارد استفاده از جاسوسان است، بنابراین برای موفقیت باید تجربیات گذشته را داشته باشیم.

راموس افزود: باید شما جوانان به عنوان پیشگام این عرصه با جوانان سایر کشورهای ضد امپریالیسم تشکلی از جوانان و دانشجویان تشکیل دهید که سیاست های امپریالیسم را به چالش بکشید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin