سفیر بنگلادش در تهران گفت: برای ارتباط تجاری بین دو کشور باید ظرفیت‌ها و اطلاعات هر دو کشور در اختیار تجار قرار بگیرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اعظم سارکار در جمع فعالین و تجار استان زنجان در محل اتاق بازرگانی زنجان، با بیان اینکه بخش خصوصی استان زنجان نیز با احصاء ظرفیت‌های سرمایه گذاری و تجاری در بنگلادش زمینه تقویت روابط تجاری بین دو کشور شوند، گفت: ایران و بنگلادش به خاطر روابط دوستانه‌ای که با هم دارند می‌توانند روابط تجاری خود را بیشتر تثبیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای ارتباط تجاری بین دو کشور باید ظرفیت‌ها و اطلاعات هر دو کشور در اختیار تجار قرار بگیرد چرا که تجار در اعزام و پذیرش هیئت‌ها بیشتر با یکدیگر آشنا می‌شوند.

سفیر بنگلادش در تهران تاکید کرد: در این دیدارها بازارها و محصولات مورد هدف برای تجارت شناخته شده می‌شود و در تقویت ارتباط تجاری بین دو کشور می‌تواند موثر باشد.

سارکار تاکید کرد: ۲۸ پارک علم و فناوری در کشور بنگلادش وجود دارد و این تعداد پارک بسیار فعال و پویا هستند و دانشجویان ایرانی در کشور بنگلادش تحصیل می کنندو دانشجویان بنگلادشی هم در ایران تحصیل می‌کنند که می‌توان از این ظرفیت بسیار مهم برای تقویت ارتباط تجاری در بخش‌های مختلف استفاده لازم را داشت.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها در راستای قرار دادن دانش به کشور ما کار بسیار انسان دوستانه‌ای را انجام می‌دهند، تاکید کرد: باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

سفیر بنگلادش در تهران با بیان اینکه تمام اطلاعات و امکانات در اختیار طرفین تجاری قرار بگیرد و وب سایت سفارت بنگلادش راه اندازی شده است، گفت: تمام اطلاعات و ظرفیت‌ها در این وب سایت بار گذاری می‌شود و این مهم فرصت خوبی برای تقویت سرمایه گذاری تجاری می‌باشد.

سارکار با بیان اینکه دیدار با استاندار زنجان و فعالین تجاری استان زنجان خروجی بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت، افزود: نظرات مطرح شده در جلسه توسط تجار این استان به اتاق بازرگانی استان ارائه و در اختیار سفارت بنگلادش قرار بگیرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin