ورونیک پتی در جلسه مشترک با معاونان سازمان منطقه آزاد ارس به قابلیت های بالای صنعتی و اقتصادی این منطقه تاکیدکرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر بلژیک به همراه هیات همراه در ادامه سفر خود به استان آذربایجان شرقی، ضمن حضور در جلسه مشترک با معاونین و مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد ارس از بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری این منطقه بازدید کرد.

سفیر بلژیک خاطرنشان کرد: بلژیک با وجود فضای منفی و پر چالش ایجاد شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران، مصمم است روابط اقتصادی خود را با این کشور حفظ کرده و توسعه دهد.

ورونیک پتی افزود: شرکت های بخش خصوصی بلژیک پس از برجام به خوبی توانستند فرصت های موجود همکاری های اقتصادی در ایران را شناسایی کنند و تاحدی هم توانسته اند شرکای احتمالی خودشان را انتخاب کنند. ما نیز امیدورایم با ایجاد سازوکارهای لازم و بهبود فضای بین المللی، این شرکت ها پروژه های مشترک پیش بینی شده را آغاز کنند.

سفیر بلژیک هدف از سفر به منطقه آزاد ارس را آشنایی بیشتر با ظرفیت های این منطقه برای حفظ و ارتقای همکاری های اقتصادی دو کشور در شرایط تحریم عنوان کرد و گفت: مناطق آزاد ایران با داشتن ظرفیت های قانونی ویژه می توانند تسهیل کننده همکاری با کشورهای مختلف بوده و شرایط را برای مقابله با تحریم ها آسان کنند.

وی نگاه اروپایی ها به مناطق آزاد ایران را در راستای توسعه سطح فناوری ها و تکنولوژی تولید محصول در این مناطق ارزیابی کرد و گفت: در این نگاه جدید، مناطق آزاد ایران بازار های هدف برای صدور کالا نیستند بلکه پایگاه های ویژه برای تولید، محسوب می شوند.

ورونیک پتی، شرکت های تولیدی و صنعتی بین المللی موجود در ارس را نشانه ای از سطح بالای امنیت اقتصادی ایران دانسته و عنوان کرد: ظرفیت های ویژه ارس را در حوزه های مختلف به مقامات مسئول در بلژیک و شرکت های بلژیکی منعکس خواهد شد و امیدواریم بتوانیم قدم های خوبی برای توسعه همکاری های اقتصادی دو جانبه و حضور شرکت های بلژیکی در منطقه آزاد ارس برداریم.

در جلسه مشترک سفیر بلژیک با معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان نیز به نیابت از مدیرعامل، ضمن اشاره به روابط دوستانه و تاریخی دو کشور ایران و بلژیک، گزارش گوتاهی از ظرفیت های منطقه آزاد ارس در حوزه های صنعتی، کشاورزی، ترانزیتی و توریستی ارائه کرد.

صفر شاسفند در این جلسه گفت: ارس با داشتن موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فرد در عرصه های منطقه ای و بین المللی، در کنار همسایگی با سه کشور ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می تواند فرصت های خوبی را برای توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی دو کشور ایجاد کند.

وی افزود: ارس دارای موقعیت ویژه ای در میان مناطق آزاد ایران است و کشور های توسعه یافته و صنعتی اروپا همانند بلژیک از جمله کشور های هدف این منطقه برای گسترش روابط اقتصادی هستند.

گفتنی است، سفیر بلژیک و هیات همراه در این سفر از سایت گلخانه ای منطقه آزاد ارس، مجتمع گلخانه ای تارلا امین و شرکت صنعتی آمیکو بازید کردند. پایان بخش بازدیدهای سفیر بلژیک، بازدید از کلیسای سنت استپانوس بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin