سفیر بلژیک در تهران با اشاره به علاقه مندی کشورش به گسترش روابط دو جانبه با ایران گفت: تسریع در رفع موانع بانکی موجود در روابط دو کشور ضروری است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، فرانسوا دله در دیدار پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: بلژیک علاقه مند به گسترش روابط و ارتقای سطح مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است.

سفیر بلژیک خواستار گسترش ارتباطات فی مابین به ویژه همکاری های فرهنگی دو کشور شد.

سفیر بلژیک در تهران با اشاره به روند رو به رشد همکاری های ایران و بلژیک گفت: بلژیک علاقه مند به گسترش روابط دو جانبه و ارتقای سطح مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است.

فرانسوا دله در همین زمینه تسریع در رفع موانع بانکی موجود در روابط دو کشور را ضروری خواند.

پروانه سلحشوری نیز در این دیدار با اشاره به سابقه مثبت روابط میان دو کشور ایران و بلژیک نسبت به تعمیق هرچه بیشتر روابط فی مابین در تمامی زمینه ها به ویژه در بعد پارلمانی ابراز امیدواری کرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت های فراوان موجود در روابط دو کشور به ویژه در عرصه فرهنگی، علمی و دانشگاهی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و بلژیک ظرفیت های فراوان بالقوه ای دارند که می توان از آنها به عنوان بسترهای توسعه همکاری های فیمابین بهره برد.

سلحشوری در همین رابطه سرمایه گذاری در ساخت موزه و کمک به توسعه جاذبه گردشگری و توریسم را از جمله زمینه های موجود در راستای توسعه روابط فرهنگی دو کشور دانست.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به چشم انداز مثبت دو کشور گفت: مجلس شورای اسلامی و به ویژه گروه دوستی پارلمانی ایران بلژیک از هرگونه اقدامی در جهت استفاده از ظرفیت های موجود برای تحکیم و تقویت همکاری های دوستانه فیمابین حمایت می کند.

وی ضمن استقبال از افزایش تماس های سیاسی میان مقامات ایران و بلژیک خاطرنشان کرد: گسترش رفت و آمدهای میان دو کشور عامل موثری در راستای ایجاد درک و تفاهم متقابل و شناخت ظرفیت های بالقوه و وجوه مشترک دو کشور است. پیوندهای عمیق میان دو کشور اقتضا می کند که مقامات عالی در کشور دیدارها و مشورت های بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin