نشست سفیران کشورهای اروپایی در تهران با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر بلغارستان در نشست مشترک مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با سفیران کشورهای اروپایی در ایران که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: دستاوردهای وسیع کشورهای اروپا در زمینه توسعه فناوری های مورد استفاده در بخش صنعت و معدن می تواند در خدمت ایران باشد.

وی افزود: سرمایه گذاران زیادی از کشورهای چین، هند و روسیه هم اکنون در ایران در حال فعالیت هستند، اما توسعه نیازمند متنوع سازی است.

هریستو پولنداکوف ادامه داد: همکاری اقتصادی اروپا و ایران نه تنها در بخش صنعت و معدن بلکه در تمامی بخش ها از جمله توسعه پایدار صنعت با توجه به حفظ سلامت محیط زیست، قابل گسترش است.

سفیر بلغارستان، آموزش و تعلیم و تربیت را نیز از دیگر زمینه هایی نام برد که کشورش مایل به توسعه همکاری ها با ایران است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin