سفیر برزیل در تهران با بیان این که مناسبات بازرگانی دو کشور هرگز کاهش پیدا نکرده است، گفت: برزیل به عنوان یک شریک تجاری در طول تحریم ها در کنار ایران بوده و صادرات خود به این کشور را ادامه داده است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر برزیل در دیدار با عبدالرضا عزیزی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل ضمن ابراز خرسندی از افزایش مراودات اقتصادی و تجاری میان دو کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران کشور مهم و تأثیرگذاری در منطقه است و امیدواریم مشکلات میان دو کشور در بخش خصوصی نیز رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک بویژه در بخش تجاری و کشاورزی ایران برای ما مهم است و مشتاق ارتقای روابط اقتصادی و کشاورزی و همکاری در این موضوع هستیم.

عبدالرضا عزیزی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل در این دیدار روند رو به رشد تعاملات اقتصادی و تجاری بین ایران و برزیل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بسترهای مناسبی در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری میان دو کشور وجود دارد که باید از آن در راستای ارتقای سطح همکاری ها و منافع دو ملت بهره برد.

وی در ادامه بر توسعه و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی به ویژه ارتباطات پارلمانی فیمابین تأکید کرد و افزود: با توجه به ارتباطات تجاری و اقتصادی میان دو کشور معتقدیم پیشینه مراودات اقتصادی و بازرگانی، همواره تداوم داشته و بستر مناسبی جهت مراودات بیش از پیش وجود دارد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل تصریح کرد: برزیل از جمله کشورهایی است که حتی در زمان تحریم ها، مراودات تجاری و اقتصادی خود با ایران را ترک نکرد و بر پایه سیاست های داخلی خود تعاملات تجاری و صادرات به ایران را ادامه داد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin