به گزارش آوا دیپلماتیک، رودریگو دی آز دوسانتوس، سفیر برزیل در ایران از سوی محمود نواصر رئیس هیئت بدمینتون شهرستان آبادان، به عضویت افتخاری تیم بدمینتون آبادان در آمد.

همچنین نواصر یک لوح یادبود که برگرفته از بناهای تاریخی و نمادهای آبادان است به دوسانتوس اهدا کرد.

این اقدام هیئت بدمینتون شهرستان آبادان مورد استقبال ویژه هیئت دیپلماسی کشور برزیل قرار گرفت.

لازم به ذکر است هیئت بدمینتون شهرستان آبادان تاکنون اقدامات موثری در حوزه دیپلماسی ورزشی اجرا کرده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin