“سانتیاگو ایرازابال مورائو” سفیر برزیل معتقد است سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی ۲۰۱۴شاد و انگیزه‌بخش است.به گزارش آوا دیپلماتیک، “سانتیاگو ایرازابال مورائو” سفیر برزیل در ایران با بیان این مطلب که سرود تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۱۴برزیل را شنیده است، گفت: این سرود را در مراسم رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال ایران شنیدم که سرودی شاد و قابل توجه بود. قطعا شنیدن این گونه آهنگ‌ها برای مردم خوب است و در آنها انگیزه و شادی ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حضور چهره‌های سینمایی ایران برای تشویق تیم ملی فوتبال ایران در برزیل خبر دارد یا خیر، بیان کرد: من از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم، اما بی شک حضور هنرمندان در کنار تیم ملی فوتبالشان نه تنها به تیم ملی فوتبال آن کشور روحیه می دهد بلکه روابط نزدیکی بین ورزشکاران و هنرمندان به وجود می آورد.

سفیر برزیل در پایان درباره حضور فیلمسازان ایرانی برای ساخت فیلم در کشور برزیل نیز گفت: من هیچ اطلاعی از این کار فرهنگی نداشتم، اما آغاز چنین فعالیت هایی از سوی سینماگران هر کشور می تواند منجر به تولید آثار مشترک در سینما شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin