لودمار گونسالوس دی آگیارنتو سفیر برزیل در دیدار با شهردار کاشان بر توسعه ارتباطات فرهنگی، گردشگری، کشاورزی، مدیریت منابع آبی، فضای سبز، معدن و مبادلات اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، لودمار گونسالوس دی آگیارنتو سفیر برزیل در دیدار با شهردار کاشان بر توسعه ارتباطات فرهنگی، گردشگری، کشاورزی، مدیریت منابع آبی، فضای سبز، معدن و مبادلات اقتصادی با پیمان خواهر خواندگی با شهرهای متناظر برزیل تاکید کرد.

سفیر برزیل همچنین برلزوم گسترش روابط بیشتر با جمهوری اسلامی ایران تاکید و تصریح کرد: مسئولان برزیل معتقدند ضمن حفظ تعاملات فرهنگی، با وجود تحریم ها باید روابط اقتصادی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران ادامه بدهیم.

وی با بیان اینکه ایران یکی از بهترین کشورها برای ایجاد ارتباط اقتصادی است، اظهار کرد: در مورد استخراج معادن منطقه کاشان مایل هستیم که در این گونه فعالیت ها با شهرداری کاشان همکاری بیشتری داشته باشیم.

بخشنده امینه شهردار کاشان نیز با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی، علمی و دینی کاشان، اظهار کرد: کاشان به دلیل اینکه از نظر جغرافیایی، موقعیتی استراتژیک دارد و شمال به جنوب و شرق و غرب کشور را به هم متصل می کند می تواند منطقه مناسبی برای توسعه ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و دینی با برزیل باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin