سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر پشتیبانی دولت انگلیس از برجام، گفت: همکاران ما در ایران و لندن در تلاش هستند تا مشکلات ناشی از تحریم های پیشنهادی آمریکا علیه ایران را حل و فصل کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رابرت مک‌ایر گفت: پشتیبانی دولت انگلستان برای موافقت نامه برجام، نه تنها برای موافقت نامه بلکه برای اهمیت و مزایای اقتصادی آن برای ایران است که ایران حق برخورداری از آنها را دارد و تا زمانی که ایران شرایط برجام را اجرا کند، ما هم پشتیبان ایران خواهیم بود.

وی افزود: همانطور که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد، این پشتیبانی محدود به شعارهای سیاسی نیست، بلکه باید عملی باشد تا روابط اقتصادی و کسب و کار را ادامه دهد، برای دیپلماتها، آسان است که بگوییم ما از همکاری های اقتصادی بین دو کشور استقبال می کنیم و آنهایی که در بخش خصوصی هستند، از ما انتظار عملی دارند که سوال منصفانه آنها اقدامات عملیاتی ما است.

سفیر انگلیس در ایران گفت: همکاران ما در ایران و لندن در حال تلاش هستند تا مشکلات ناشی از تحریم های پیشنهادی آمریکا علیه ایران را حل و فصل کنیم، البته کسب و کار ادامه یافته است و ما یادداشت تفاهم نامه هایی را نیز بعد از خروج آمریکا از برجام و حتی دیروز نیز امضا کرده ایم، در این راستا ما روز گذشته تفاهم نامه مهمی را با یکی از شرکتهای ایرانی امضا کرده ایم، پس وظیفه ما این است که اعتماد جامعه بخش خصوصی در ایران و کشور خود را حفظ کنیم تا کسب و کارها ادامه یابد.

رابرت مک‌ایر افزود: جلسات این چنینی برای تبادل نظر و نشان دادن اهمیت ما برای این کار مهم است و ما از نظرات سفیر اتریش، پشتیبانی می کنم که این همکاری ها بین دولتها ما ادامه داشته باشد و البته ایران هم اقداماتی انجام دهد که برجام را پشتیبانی کند، البته نگرانی هایی از اف ای تی اف داریم و نیاز داریم تا این موضوع حل شود تا این همکاری ها را ادامه دهیم.

سفیر انگلیس در ایران خاطرنشان کرد: با توجه به مشارکت همه بازیگران امیدواریم روابط بین دو کشور ادامه داشته باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin