نصیر احمد نور، سفیر افغانستان در مراسم اختتامیه مسابقات افغانستان شناسی که در مشهد مقدس بر مشترکات فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

سفیر افغانستان که در میان جوانان و نوجوانان مهاجر افغان صحبت می کرد، گفت: با نگاهی به تاریخ فراوان می بینیم، کسی که زادگاهش افغانستان بوده آرامگاهش در ایران و کسی که زادگاهش در ایران بوده آرامگاهش در افغانستان می باشد.

نصیر احمد نور در ادامه افزود: کشور جمهوری اسلامی افغانستان و ایران هر دو دارای تاریخ فخر آفرین در تمامی عرصه های مختلف می باشند.

سفیر کشورافغانستان با خطاب قرار دادن جوانان، گفت: افغانستان تاریخ پر افتخار دارد، به خصوص در تجاوز ستیزی و استعمار شکنی، امپراطوری های بزرگ مثل بریتانیا و شوری آغاز و پایانشان در همین خطه بوده است.

وی با بیان اینکه مردم غیور افغانستان در مقابل امپراطوری ها با دست خالی جنگیدند و پیروز شدند، افزود: همین اشغالگری ها بود که مردم افغانستان را مهاجر کرد و نزدیک به سه دهه است که این مهاجرت ها ادامه دارد.

نصیر احمد نور، ملت افغانستان را استعمار ستیز خواند و یادآور شد: متاسفانه مردم مسلمان افغانستان نتوانسته اند از این خصوصیت درست استفاده کنند و کشور را به سوی ترقی و رشد سوق دهند.

سفیر افغانستان تصریح کرد: امروز در کشور افغانستان وضعیت و نظام جدیدی وجود دارد که از تمامی قومیت و نژاد ها در این نظام سهیم هستند و این ما را به آینده افغانستان امیدوار می کند.

وی حاضرین در مراسم را خطاب قرار داده و گفت: ما خوشحالیم که شما دانشجویان و دانش آموزان در کشور همسایه و دوست خودمان مشغول تعلیم و آموزش هستید، چرا که شما آینده سازان افغانستان هستید

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin