سفیر جمهوری اسلوونی در ایران گفت: سهم زنان ایرانی از کل جمعیت ایران در زمینه تحصیلات و آموزش عالی مطلوب و قابل توجه است و سیاست آموزش به زنان جامعه سیاستی هوشمندانه است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کریستینا رادی سفیر جمهوری اسلوونی در ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره سطح علمی زنان در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: معتقدم زنان ایرانی نباید در زمینه‌های علمی و آموزشی هیچ نگرانی داشته باشند؛ به ویژه در بحث آموزش و تحصیلات.

وی ادامه داد: سطح علمی زنان در ایران در سطح عالی قرار دارد و سهم زنان ایرانی نسبت به کل جمعیت ایران در زمینه تحصیلات و آموزش عالی مطلوب و قابل توجه است.

سفیر جمهوری اسلوونی در ایران تاکید کرد: اگر به یک زن آموزش داده شود کل خانواده و جامعه آموزش می بینند اما آموزش به یک مرد آموزش فردی و آموزش به یک شخص است.

رادی اضافه کرد: این سیاست در آموزش هوشمندانه است و زنان ایرانی هم زنان باهوشی هستند.

سفیر جمهوری اسلوونی در ایران تاکید کرد: همکاری علمی بین جمهوری اسلوونی و جمهوری اسلامی ایران در زمینه موسسات علمی و تحقیقاتی هم وجود دارد و به عنوان سفیر جمهوری اسلوونی در ایران وظیفه دارم این همکاری را تقویت کنم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin