با توجه به امکان حمله آمریکا به سوریه، “جرالد پال فلی” سفیر استرالیا در تهران موضع استرالیا در قبال حمله به سوریه را تشریح کرد.سفیر استرالیا در ایران با اشاره به اعلان جنگ آمریکا نسبت به سوریه و موضع کشور استرالیا گفت: موضع استرالیا رفتار اصولی علیه استفاده از سلاح‌های شیمیایی است و این امر از نظر استرالیا بسیار مهم و ایران نیز با این نظر موافق است زیرا قبلا قربانی سلاح های شیمیایی شده است.

پال فلی درباره امکان درخواست آمریکا، استرالیا با این کشور همگام خواهد شد یا از نظر بودجه ای به آن کمک خواهد کرد، توضیح داد: هنوز از طرف استرالیا نظری برای مشارکت و همکاری با آمریکا عنوان نشده است در واقع استرالیا مانند بقیه کشورها تمایل دارد که مساله به صورت سیاسی حل شود نه نظامی و طبیعتا باید عدم استفاده از سلاح شیمیایی در دنیا تضمین شود.

سفیر استرالیا در تهران درباره اینکه آیا از طرف آمریکا در خواست همکاری و مشارکت در جنگ به استرالیا داده شده یا خیر، تصریح کرد: از دادن چنین درخواستی اطلاعی ندارم و البته استرالیا نیز در آن منطقه نیروی نظامی ندارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin