سفیر اسبق فرانسه در ایران ضمن استقبال از سیاست تعاملی دولت جدید ایران خواستار برچیده شدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران شد.به گزارش آوا دیپلماتیک “فرانسوا نیكولو” سفیر اسبق فرانسه در ایران طی گفتگو با ایرنا در پاریس با بیان اینكه تحریم‌های وضع شده تنگناها و برخی محدودیت‌ها را برای مردم ایران به همراه داشته است، ولی ضرر و زیان‌های زیادی را هم متوجه كشورهای وضع‌كننده غربی آن از جمله آمریكا و فرانسه كرده است.
نیكولو با اشاره به سیاست تعاملی سازنده دولت میانه روی ایران گفت: شرایط ایجاب می‌كندكه غرب همزمان با سیاست ملموس و سازنده از سوی ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای كشور، سیاست حذف تدریجی تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را دنبال كند.
وی افزود: مسلما حذف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و همزمانی آن با اقدام ملموسی از طرف ایران به توازن در پرونده هسته‌ای این كشور منجر شده و در نهایت نیز دستیابی به تفاهمی از طریق ادامه مذاكرات را میسر و قابل تصور خواهد كرد.
سفیر اسبق فرانسه در ایران همچنین روابط فی مابین دو كشور فرانسه و ایران را تاریخی دانست و افزود: دیگر زمان آن فرارسیده است كه فصل جدیدی در روابط دو كشور گشوده شده و تمامی مشكلات مربوط به گذشته در روابط دو كشور حل و فصل شود.
نیكولو تصریح كرد: این بسیار مهم است كه سیاست تعاملی و هرگونه حركت سازنده و توام با حسن نیت از سوی ایران مورد استقبال فرانسه قرارگیرد.
وی همچنین اظهار داشت: چنانچه تحریم‌های ایران لغو شود شرایط مطلوبی برای اقتصاد ایران پیش می آید و اقتصاد این كشور در مسیر شكوفایی و احیا مجدد قرارخواهد گرفت.
وی خاطرنشان كرد: مسلما شكوفایی اقتصادی ایران نیز در نهایت به نفع تمامی كشورهای سرمایه گذار ازجمله آمریكا و فرانسه خواهد بود.
سفیر اسبق فرانسه در تهران همچنین ایران را از برخوردار از ظرفیت اقتصادی بالا توصیف كرد و گفت: ایران كشور بزرگی است كه زمینه فراوانی درزمینه‌های اقتصادی ازجمله صنعت نفت و گاز و خودروسازی در آن برای سرمایه گذاران فراهم است.
نیكولو تصریح كرد: اقتصاد ایران از ظرفیت بالایی برخورداربوده و فضای كافی در آن برای جلب سرمایه گذاریها از سوی كشورهای مختلف جهان فراهم است.
نیكولو در بخش دیگری از مصاحبه ضمن اشاره به انتخاب دكتر حسن روحانی به ریاست جمهوری گفت: روحانی بویژه قصد دارد پرونده هسته‌ای ایران را ظرف یكدوره شش ماهه تا یكساله حل و فصل كندومن معتقدم ایران درتلاش جدی برای یافتن راه حلی سریع برای مسایل این كشور با طرف‌های غربی است.
وی گفت: در شرایط حاضر بسیارمسلم و پرواضح است كه ایران از اراده مثبتی درتعامل با كشورها برخوردار شده و هم اكنون نیز با همكاری ایران مذاكرات هسته‌ای در پی پیشنهادات جدید ایران وارد مرحله جدید و جدی با جزئیات بیشتری شده است.
سفیر اسبق فرانسه در تهران كه مقالات و مصاحبه‌های متعددی از وی در نشریات و رسانه‌های فرانسوی پیرامون كشورمان به چاپ می‌رسد، افزود: موضوع پرونده هسته‌ای ایران كار فنی و پیچیده‌ای است و مسلما مذاكرات مربوط به آن نیز به زمان بیشتری نیازمند خواهد بود. وی تصریح كرد: برای كسب اطمینان از ماهیت فعالیت هسته‌ای ایران می‌توان بر تعداد بازرسی‌ها افزود و به توافقی در این زمینه كه مورد پذیرش ایران باشد دست یافت.
وی ضرورت انجام مذاكرات و دیپلماسی در فعالیت هسته‌ای كشورمان را یادآورشد و افزود:دستیابی به توافقی با ایران و متقاعد شدن از اینكه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفا صلح آمیز است، از طریق مذاكرات و دیپلماسی میسر است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin