سفیر ارمنستان در ایران، خانم شرلی آودیان رئیس مرکز کلیساهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران را به حضور پذیرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان از فعالیت های وسیع خانم شرلی آودیان در راستای توسعه روابط فرهنگی ارمنستان- ایران سپاسگزاری و قدردانی نمود.

آقای تومانیان با رضایتمندی کامل به ابتکارات و اقدامات شخصی خانم شرلی آودیان را جهت ثبت آئین زیارت صومعه (کلیسا) تادئوس مقدس در فهرست میراث انسانی غیر ملموس یونسکو ربطور ویژه مورد اشاره قرار داد.

طرفین سپس در مورد تحکیم روابط فرهنگی ارمنستان – ایران و بالاخص اقداماتی که نهادهای دولتی ارمنستان و ایران در جهت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی انجام می دهند به بحث پرداختند.

 طرفین اذعان داشتند که ظرفیت تعمیق روابط فرهنگی دو کشور بسیار بزرگ بوده و ضروری است که با بهره وری بالا محقق گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin