گنتی گاژلی، سفیر آکردیته آلبانی در تهران، با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، گنتی گاژلی، سفیر آکردیته آلبانی در تهران طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، درباره روابط دو کشور تبادل نظر و رایزنی کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin