سفیر آذربایجان طی بازدید از آرامگاه فردوسی خواستار توجه بیشتر به ریشه های فرهنگی مردم دو گشور ایران و آذربایجان شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نیاد حسین اف با اشاره به ترجمه و چاپ شاهنامه در سال هزارو 977 در باکو، خواستار اجرای شاهنامه خوانی در  آذربایجان شد و گفت: بسیاری از شاعران آذربایجان از شاهنامه فردوسی در اشعار خود بهره برداری کرده اند.

سفیر جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد که به آرامگاه فردوسی نگاه ملی و حتی بین المللی شود.

بنیاد حسین اف ایران شناس و فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی در باکو است.

در حاشیه این دیدار، مراسم شاهنامه خوانی در حضور سفیر کشور آذربایجان اجرا شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin