سفرای جدید «کوبا و قبرس» استوارنامه های خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «آلکسیس باندریج وگا» سفیر جدید کوبا و «پتروس ناکوزیس» سفیر جدید قبرس در تهران با محمد جواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه ایران کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin