سفرای جدید کشورهای بنین، تایلند و مالزی در تهران با محمدجواد ظریف وزیر خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفرای جدید کشورهای بنین، تایلند و مالزی در تهران با حضور در محل وزارت خارجه کشورمان با محمدجواد ظریف وزیر خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin