گروهی از معترضین به اعدام شیخ نمر به سفارت عربستان در تهران حمله كرده و اقدام به تخریب این سفارت كردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، تجمع كنندگان شعار “مرگ بر ال سعود” ، “شیخ نمر راهت ادامه دارد” ،”سفارت سعودی تعطیل باید گردد” سر دادند.

پلیس از دقایقی قبل حلقه امنیتی اطراف سفارت ایجاد كرده بود و تلاش می كرد تجمع كنندگان را متفرق كند.

به دنبال پرتاب مواد آتش زا سفارت كاملا در آتش سوخته هم اكنون در كنترل مامورین انتظامی است.

گروه کثیری از شهروندان مشهدی نیز با تجمع در مقابل ساختمان کنسولگری عربستان در این شهر، اقدام حکومت ریاض در اعدام شیخ نمر روحانی شیعه سعودی را محکوم کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin