سخنگوی سفارت روسیه در ایران اعلام کرد که این کشور خواهان تصویب توافق لغو روادید برای سفر اتباع خود از سوی ایران است که در جریان سفر حسن روحانی به امضاء رسیده بود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سخنگوی سفارت روسیه در ایران از تمایل مسکو از تصویب توافق لغو روادید برای گروه های گردشگری این کشور خبر داد.

سخنگوی سفارت روسیه در ایران با تأکید بر این که طرف روسی همه رویه های معمول از سوی خود را در خصوص توافقنامه مذکور به انجام رسانده است، اعلام کرد: توافق سفرهای عاری از دریافت روادید برای گروه های گردشگری ۵ تا ۵۰ نفری در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به امضاء رسید؛ اما طرف ایرانی هنوز آن را مورد تصویب قرار نداده است.

وی افزود: به همین دلیل است که چنین توافقی به مرحله اجرا درنیامده است. ما منتظر پاسخ نهائی از سوی تهران در این مورد هستیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin