گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد برای حدود 50 نفر از دانشجویان حقوق و روابط بین الملل سخنرانی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دیدار آقای لوئیس با دانشجویان بخشی از یک سری سخنرانی های مقامات سازمان ملل برای دانشجویان و سایر گروه های علاقمند در دانشکده روابط بین الملل بود.

هدف این سخنرانی ها معرفی ارزش های سازمان ملل به جوانان، بحث در مورد دستور کارهای جهانی و بررسی فعالیت سازمان ملل در ایران است. این دیدارها همچنین با هدف ترویج شفافیت در مورد فعالیت سازمان ملل در اذهان و رویكردهای دیپلمات های آینده ایرانی است.

آقای لوییس در سخنرانی خود برای دانشجویان، حیطه های اصلی فعالیت سازمان ملل متحد در ایران را تشریح کرد که شامل محو فقر، بهداشت، محیط زیست، کاهش خطرات بلایای طبیعی، کنترل مواد مخدر و آوارگان می باشد.

اکثر این فعالیت ها طی یک موافقت نامه 5 ساله با دولت، تحت عنوان چهارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد (UNDAF) برای جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

 هماهنگ کننده مقیم اشاره کرد UNDAF همسو با اهداف توسعه هزاره و اهداف برنامه پنجم پنج ساله توسعه ملی برای سال های 2011 تا 2016 است.

موضوعاتی که طی این جلسه به آنها اشاره شد عبارتند از:

چالش های محیط زیستی ایران، مساله زنان در جامعه، نقش سازمان ملل متحد در آفریقا، کنترل مواد مخدر، آوارگان و اینکه مقام عالی رتبه سازمان ملل در ایران چه چیزی را بزرگترین چالش خود می داند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin