سفیر جمهوری آذربایجان در تهران از تشکیل گروه ویژه ای برای بررسی لغو روادید اتباع ایرانی برای سفر به این کشور خبر داد.
به گزارش آوا دیپلماتیک، جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در ایران که در راس هیاتی به منطقه آزاد ارس سفر کرده است، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده و تمایلات دو کشور برای توسعه روابط بزودی مساله روادید برای اتباع ایرانی برطرف می شود.
وی افزود: دولت جمهوری آذربایجان علاقمند به توسعه روابط و مناسبات با کشور ایران است و لغو روادید که ناشی از برخی مسایل فیمابین بود، به نفع هر دو کشور است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نیز در این نشست لغو روادید را خواسته مردم ایران و آذربایجان عنوان کرد و گفت: پیشینه مشترک تاریخی، علایق و اشتراکات فرهنگی و به خصوص ارتباطات خانوادگی بین مرزنشینان این منطقه عامل مهم توسعه مناسبات بین دو کشور است.
علیار راستگو با تقدیر از همکاری مقامات دو کشور برای راه اندازی سریع پل جدید جلفا افزود: باید هر دو کشور با وجود منطقه آزاد ارس که از ظرفیت های بسیاری برخوردار است، بهره مناسب ببرند.
وی گفت: فرودگاه جمهوری خودمختار نخجوان در نزدیکی این منطقه می تواند ظرفیت مناسبی برای بهره برداری سرمایه گذاران و تجار خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در این منطقه باشد.
راستگو خاطرنشان کرد: احداث پل جدید ایران – جمهوری آذربایجان در منطقه قلی بیگلو و گورادیز می تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور و سایر کشورهای منطقه باشد و موجب تسهیل ارتباطات ترانزیتی در منطقه خواهد شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin