سفیر ترکیه کشور ایران را یکی از قدیمی ترین شرکای تجاری ترکیه اعلام کرد و گفت: هنوز هم مردم ایران، کشور خود را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رضا هاکان تکین در همایش بین المللی بازار سرمایه ایران گفت: ایران به خوبی نشان داده است که چالش های اقتصادی پدید آمده را به خوبی مدیریت می کند و با تجربه های خود می تواند از محدودیت های اعمال شده به نفع خود استفاده های اقتصادی ببرد.

هاکان تکین در ادامه خاطرنشان کرد: همکاری بین دو کشور ایران و ترکیه بعد از دید و بازدید مقامات رسمی دولتی شکل دیگری به خود گرفت و حالا ترکیه، ایران را مقصد جدید سرمایه گذاری می داند و از لحاظ اقتصادی این کشور را یکی از اهداف آتی سرمایه گذاری برای خود ارزیابی کرده است.

سفیر ترکیه افزود: در گذشته همکاری هایی بین بورس استانبول و تهران صورت گرفته بود که ترکیه مفتخر است اعلام کند مایل به ادامه همکاری ها با بازار سرمایه ایران است.

وی اعلام کرد: همکاری های اقتصادی میان بازار سرمایه ایران و ترکیه موجب ایجاد منافع برای هر دو کشور خواهد شد و اطمینان دارم بازار سرمایه ایران که مدیرانی جوان و تحصیلکرده دارد می تواند به راحتی از این فرصت استفاده کند و موقعیت اقتصادی ایران را در منطقه توسعه دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin